usługi - klienci indywidualni

Umowa dożywocia

Zajmujemy się:
  • doradztwem obejmującym pomoc w ustaleniu, czy w sytuacji danego klienta korzystniejsze jest ustanowienie dożywocia, czy też zawarcie umowy darowizny z ustanowieniem służebności dożywotniego mieszkania;
  • udzielaniem porad prawnych oraz przygotowaniem klientów do wizyty u notariusza, w tym: wyjaśnianiem wątpliwości związanych z zawarciem umowy, wyjaśnianiem długofalowych konsekwencji i wskazaniem ryzyk związanych z jej zawarciem niezależnie, którą stroną umowy będzie konkretny klient;
  • opiniowaniem projektów umowy przed jej zawarciem u notariusza;
  • doradztwem dla klientów, którzy planują sprzedać nieruchomość, w stosunku do której została zawarta umowa dożywocia oraz tym, którzy są zainteresowani zakupem takiej nieruchomości.
Umowa dożywocia

Na podstawie umowy dożywocia, w zamian za przeniesienie własności nieruchomości (najczęściej domu lub mieszkania), nabywca zobowiązuje się do zapewnienia zbywcy jego dożywotniego utrzymania. Zakres obowiązków wynikających z umowy dożywocia został wprost wskazany w przepisach Kodeksu cywilnego, ale strony mają możliwość jego odmiennego uregulowania w treści umowy.

 

Umowa dożywocia musi zostać sporządzona przez notariusza, jest również objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Alternatywą dla zawarcia umowy dożywocia może być również zawarcie umowy darowizny z ustanowieniem służebności dożywotniego mieszkania.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.