Usługi – klienci indywidualni

Wybierz rodzaj sprawy
Nieruchomości/sprawy mieszkaniowe
Pomoc pracownikom w sporach z pracodawcami
Sprawy spadkowe
Sprawy rodzinne
Tworzenie i opiniowanie umów
Ochrona konsumentów
Spory sądowe
Naruszenie dóbr osobistych
Sprawy podatkowe
Wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym
Czyste Powietrze, termomodernizacja i ogrzewanie budynków