usługi - klienci indywidualni

Wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Zajmujemy się:
  • udzielaniem porad prawnych związanych z obowiązkiem złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków;
  • reprezentacją w postępowaniu dotyczącym nałożenia grzywny w związku z niezłożeniem deklaracji, w tym sporządzaniem pism oraz reprezentacją przed właściwymi organami i sądami.
Wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel domu, lokalu lub budynku, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw (na przykład piec, kominek, miejska sieć ciepłownicza, kuchnia węglowa, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne itp.), zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na wszystkich właścicielach i współwłaścicielach domów, lokali lub budynków, a w przypadku budynków zajmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, z wyodrębnionymi lokalami – na zarządcach tych budynków. Jeżeli jednak w wyodrębnionym lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła lub spalania paliw (np. kominek), wówczas to właściciel tego lokalu jest zobowiązany do zgłoszenia deklaracji do CEEB.

 

Jeśli źródła ciepła lub spalania paliw, zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 roku, termin do złożenia wniosku do CEEB upływał do 30 czerwca 2022 roku. W przypadku domów, lokali lub budynków, w których źródło ciepła lub spalania paliw uruchomiono po 1 lipca 2021 roku, ich właściciele, współwłaściciele lub zarządcy muszą dokonać zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła. Tak samo w przypadku, gdy dojdzie do zmiany źródłą ciepła lub spalania paliw w już istniejącym lokalu lub budynku, należy dokonać zgłoszenia do CEEB w ciągu 14 dni od dnia zmiany.

 

Obowiązek zgłoszenia deklaracji obejmuje także domy, lokale i budynki, które nie są zamieszkałe, ale posiadają źródło ciepła lub spalania paliw.

 

Niezłożenie deklaracji w terminie zagrożone jest grzywną, do 5.000 zł.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.