Usługi – przedsiębiorcy

Start-upy
Bieżąca obsługa przedsiębiorców
Sporządzanie dokumentacji korporacyjnej
Tworzenie i opiniowanie umów
Dochodzenie należności od kontrahentów
Obsługa pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy
Spory korporacyjne
Nieuczciwa konkurencja
Ochrona praw własności intelektualnej
Doradztwo w sprawach podatkowych
Zgłaszanie zmian do KRS
Obsługa fundacji i stowarzyszeń
Pomoc publiczna udzielana na prowadzenie działalności gospodarczej