usługi - przedsiębiorcy

Umowa sprzedaży dla przedsiębiorców

Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem umów sprzedaży do wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa, co obejmuje w zależności od indywidualnych potrzeb klienta opracowanie zarówno umów na potrzeby konkretnej transakcji, jak i standaryzowanych wzorów umów, ogólnych warunków umów czy regulaminów sklepów internetowych;
  • przygotowywaniem pozostałych dokumentów związanych z procesem sprzedaży, na przykład oświadczeń gwarancyjnych oraz formularzy odstąpienia od umowy;
  • analizą projektów umów już istniejących, w tym wskazaniem postanowień niekorzystnych lub niedostatecznie zabezpieczających interesy klientów oraz formułowaniem alternatywnych rozwiązań, które będą mogły zostać wprowadzone do umów;
  • doradztwem odnośnie do zawartych już umów, obejmującym analizę ich postanowień i wskazanie możliwych sposobów rozwiązania problematycznych kwestii.
Umowa sprzedaży dla przedsiębiorców

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który w ramach swojej działalności zawiera umowy sprzedaży, przygotowując wzory umów dla swojego przedsiębiorstwa powinieneś pamiętać, że w zależności, czy umowa jest zawierana z innym przedsiębiorcą czy z konsumentem, różnią się postanowienia, które możesz wprowadzić do umowy, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy.

 

Zawierając umowy sprzedaży z konsumentami musisz mieć na uwadze, że ta grupa jest w przepisach szczególnie chroniona. Powinieneś więc zadbać m.in. o to, aby postanowienia Twojej umowy nie mogły zostać podważone, jako naruszające prawa konsumenta.

 

Ponieważ przepisy pozostawiają Ci dużą swobodę co do uregulowania zasad, na których udzielisz kupującemu gwarancji, a także – zwłaszcza jeśli kupujący nie jest konsumentem – rękojmi, warto abyś wykorzystał tą możliwość i skonstruował swoją umowę w sposób zabezpieczający zarówno interesy Twojego kontrahenta, jak i Twoje własne.

 

Jeśli w ramach prowadzonej przez siebie działalności masowo zawierasz umowy sprzedaży pamiętaj, że nie wszystkie postanowienia, które odnoszą się do konkretnej umowy muszą być każdorazowo do niej wpisywane. Możesz zawrzeć je również w ogólnych warunkach umowy lub, co sprawdza się zwłaszcza przy prowadzeniu sklepu internetowego, w regulaminie sklepu.

 

Stosując takie rozwiązanie musisz jednak zadbać, aby ogólne warunki umów były łatwo dostępne dla Twoich klientów i żeby mieli możliwość zapoznania się z nimi przed zawarciem umowy.

 

Ponieważ nie zawsze zapłata całości ceny przez kupującego jest możliwa już w momencie wydania mu rzeczy, w pewnych przypadkach możesz zawrzeć umowę sprzedaży na raty lub na próbę. Również w przypadku takich umów warto wiedzieć, jakie konsekwencje będzie miało dla Ciebie ich zawarcie i w jaki sposób w ramach tych umów możesz zabezpieczyć swoje interesy.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.