usługi - przedsiębiorcy

Fałszywe oznaczenia geograficzne

Zajmujemy się:
  • reprezentacją w sprawach dotyczących czynów nieuczciwych konkurencji, polegających na posługiwaniu się przez Twojego konkurenta fałszywym oznaczeniem geograficznym towaru lub usługi, co obejmuje reprezentację na etapie przedprocesowym, a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu – także reprezentacją przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych;
  • udzielaniem porad prawnych, związanych z czynem nieuczciwej konkurencji, polegającym na posługiwaniu się przez Twojego konkurenta fałszywym oznaczeniem geograficznym towaru lub usługi;
  • reprezentacją przedsiębiorców, którym zarzucono posługiwanie się fałszywym oznaczeniem geograficznym, co obejmuje reprezentację na etapie przedprocesowym, a w przypadku skierowania sprawy do sądu – reprezentację przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych.
Fałszywe oznaczenia geograficzne

W przypadku określonych kategorii produktów, efektywnym sposobem zachęcenia klientów do ich zakupu jest wskazanie na pochodzenie geograficzne. Chorwackie wina czy też francuskie sery mają większe szanse powodzenia na rynku niż produkty pochodzące z rejonów, które nie cieszą się ustaloną przez lata renomą. Produktami, które są chronione oznaczeniami geograficznymi są zwłaszcza produkty spożywcze, takie jak wspomniane wino czy sery. Ochrona ta obejmuje jednak także produkty przemysłowe, jak na przykład porcelana z Ćmielowa.

 

Przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazują opatrywania produktów lub usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym, wskazującym na kraj, miasto lub region, z którego produkt realnie nie pochodzi. Zabraniają one także czerpania z renomy oznaczenia geograficznego.

 

Jeżeli Twój konkurent dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji polegającego stosowaniu na fałszywego oznaczenia geograficznego swojego towaru lub usługi, w określonych sytuacjach, jeżeli spełnione zostaną ustawowe warunki, masz możliwość dochodzenia od niego:

 

  • zaniechania działania i usunięcia jego skutków;
  • złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści (np. sprostowania skierowanego do ewentualnych klientów);
  • odszkodowania lub zasądzenia określonej kwoty na cel społeczny;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.