usługi - przedsiębiorcy

Bieżąca obsługa pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy

Zajmujemy się:
  • pomocą w negocjacjach oraz przygotowaniem projektów umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich;
  • przygotowaniem projektów umów o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy;
  • przygotowaniem projektów umów o poufności;
  • udzielaniem kompleksowego wspracia w zakresie sposobów i procedury rozwiązywania umów z pracownikami: zarówno w indywidualnych przypadkach, jak i w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych;
  • reprezentacją pracodawców w czasie rokowań z organizacjami związkowymi oraz przedstawicielami pracowników;
  • sporządzaniem wewnętrznych przepisów prawa pracy: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych dokumentów.
Bieżąca obsługa pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy

Relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikami charakteryzują się wysokim ryzykiem występowania napięć i sporów. Konkretne, problemowe sytuacje powinny być rozwiązywane w zgodzie z przepisami prawa pracy, a także w sposób ugodowy, w celu uniknięcia eskalacji konfliktów. Potencjalne nieporozumienia mogą powstać zarówno w relacji z indywidualnym pracownikiem: przy negocjacjach warunków jego umowy lub rozwiązania umowy, wdrażaniu systemu premiowego lub programów motywacyjnych, jak i w relacjach z grupą pracowników. W tych ostatnich przypadkach problemy mogą się wiązać z rokowaniami z przedstawicielami pracowników oraz związkami zawodowymi, ustalaniem treści wewnątrzzakładowych przepisów czy też przeprowadzaniem zwolnień grupowych.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.