usługi - przedsiębiorcy

Przygotowanie projektów bieżącej dokumentacji: regulaminów pracy i wynagradzania, uchwał i zarządzeń

Zajmujemy się:
  • w ramach kompleksowej obsługi przedsiębiorców – przygotowaniem projektów uchwał i zarządzeń organów spółek: zarządu, rady nadzorczej, rady dyrektorów, zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy;
  • opracowaniem wewnętrznej dokumentacji przedsiębiorców: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych wymaganych w konkretnym przypadku dokumentów;
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie obowiązku wdrożenia konkretnej dokumentacji.
Przygotowanie projektów bieżącej dokumentacji: regulaminów pracy i wynagradzania, uchwał i zarządzeń

W trakcie działania przedsiębiorstwa powstaje obowiązek sporządzania dokumentacji wewnętrznej. Na przykład w spółkach osobowych (spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) oraz kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna) co roku powstaje obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W spółkach, w których występuje zarząd, corocznie pod głosowanie powinna być poddawana uchwała w przedmiocie absolutorium dla zarządu.

 

W zależności od aktualnych potrzeb spółki może się pojawić konieczność podjęcia innych uchwał lub zarządzeń, np. o zmianie adresu czy też zmianie w składzie osobowym spółki.

 

Jeżeli spółka zatrudnia pracowników, w określonych wypadkach powinna posiadać także dokumentację wewnętrzną, taką jak regulamin pracy czy regulamin wynagradzania. W sprawach z zakresu prawa pracy może się pojawić także konieczność wdrożenia innych dokumentów, w zależności od aktualnych potrzeb spółki.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.