usługi - przedsiębiorcy

Umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług dla przedsiębiorców

Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa, co obejmuje w zależności od indywidualnych potrzeb klienta przygotowanie umów na potrzeby konkretnej transakcji, jak i przygotowanie standaryzowanych wzorów umów, które mogą zostać wykorzystane przy okazji wielu transakcji;
  • analizą projektów umów już istniejących wraz ze zwróceniem uwagi na postanowienia niekorzystne lub niedostatecznie zabezpieczające interesy oraz ze sformułowaniem alternatywnych rozwiązań, które mogą zostać wprowadzone do umowy;
  • doradztwem w odniesieniu do problemów powstałych na tle zawartych już umów, obejmującym analizę ich postanowień i wskazanie możliwych sposobów rozwiązania problematycznych kwestii.
Umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług dla przedsiębiorców

Jeśli jako przedsiębiorca zawierasz umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług, w której to Ty będziesz wykonywał zlecenie lub usługę, powinieneś pamiętać, że od tego, jaki zakres czynności zostanie wskazany w umowie będzie zależało, czy przychody osiągnięte na podstawie umowy będą traktowane jako przychody z działalności gospodarczej. Będzie to miało istotne znaczenie przy podatkowym rozliczeniu tej umowy. Jeśli to Ty będziesz wykonywał zlecenie lub usługę, powinieneś również zadbać, aby w umowie zostały zawarte postanowienia zabezpieczające terminową zapłatę Twojego wynagrodzenia.

 

Jeśli jesteś zleceniodawcą, powinieneś zwrócić szczególną uwagę m.in. na to, w jaki sposób umowa zabezpieczy Twoje interesy na wypadek nieterminowej lub wadliwej realizacji zlecenia.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.