usługi - przedsiębiorcy

Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców

Zajmujemy się:
  • kompleksowym doradztwem we wszystkich sprawach indywidualnych związanych z istnieniem obowiązku podatkowego oraz wysokością podatku od nieruchomości;
  • pomocą w sporządzaniu i składaniu deklaracji DN-1;
  • pomocą w sporządzaniu innych pism do urzędu skarbowego;
  • reprezentacją w postępowaniach przed urzędem skarbowym;
  • sporządzaniem wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe oraz reprezentacją przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców

Podatek od nieruchomości obciąża właścicieli działek, posadowionych na nich budynków oraz mieszkań. Oprócz właścicieli, podatek zapłacą także, na przykład, posiadacze nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści. W przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, powstaje obowiązek złożenia deklaracji DN-1, określający co do jakich nieruchomości powstanie obowiązek podatkowy. Deklarację tą składają również osoby fizyczne, które są współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, które nie posiadają osobowości prawnej. Deklarację należy złożyć do 31 stycznia. Deklaracja składana jest corocznie. Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej podatek od nieruchomości płacą miesięcznie.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.