usługi - przedsiębiorcy

Wnioski o interpretacje podatkowe dla przedsiębiorców

Zajmujemy się:
  • sporządzaniem wniosków o interpretacje indywidualne oraz reprezentacją w postępowaniu przed organem w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej, co obejmuje sporządzenie pozostałych niezbędnych pism w sprawie i utrzymywanie z organem korespondencji, dotyczącej Twojej sprawy;
  • reprezentacją w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach o uchylenie wydanej przez organ interpretacji indywidualnej, co obejmuje sporządzanie pism oraz reprezentację przed sądami.
Wnioski o interpretacje podatkowe dla przedsiębiorców

Jeżeli nie jesteś pewny swoich obowiązków podatkowych w konkretnym przypadku i chciałbyś uzyskać urzędowe potwierdzenie, że Twoja interpretacja przepisów jest słuszna, możesz wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową. We wniosku należy dokładnie opisać sytuację, z którą związany może być obowiązek podatkowy oraz należy przedstawić organowi konkretne pytanie, na które poszukuje się odpowiedzi. Konieczne jest także przedstawienie organowi swojego stanowiska.

 

Na skutek wniosku organ wyda interpretację, w której stwierdzi, czy Twoje stanowisko jest prawidłowe czy też nie. Interpretacja będzie dla organów podatkowych wiążąca. Oznacza to, że w przypadku, gdy zastosujesz się do interpretacji, żaden organ nie może wyciągnąć wobec Ciebie negatywnych konsekwencji – jeżeli fakty przedstawione we wniosku o interpretację były zgodne z rzeczywistością. Dlatego tak ważne jest, by wniosek o interpretację został napisany możliwie precyzyjnie, z dokładnym opisem wszystkich istotnych pod kątem przepisów podatkowych aspektów.

 

Jeżeli nie będziesz zgadzał się ze sporządzoną przez organ interpretacją indywidualną, masz możliwość zaskarżenia jej do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.