usługi - przedsiębiorcy

Umowa leasingu

Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem umów leasingu, wykorzystywanych w ramach działalności przedsiębiorstwa;
  • analizą projektów umów już zawartych, co obejmuje wskazanie postanowień niekorzystnych lub niedostatecznie zabezpieczających interesy klientów oraz propozycję alternatywnych rozwiązań, które mogą zostać wprowadzone do umowy;
  • doradztwem przy rozwiązywaniu problemów powstałych na tle zawartych już umów;
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie skutków podatkowych konkretnych umów leasingu.
Umowa leasingu

Wzięcie rzeczy w leasing jest popularną alternatywą dla zakupu środków trwałych przedsiębiorstwa lub dla ich wydzierżawienia. Stronami umowy leasingu są finansujący – którym musi być zawsze przedsiębiorca – i korzystający – jako ta strona umowy może występować zarówno przedsiębiorca, jak i osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Dla swojej ważności umowa leasingu wymaga zachowania formy pisemnej.

 

Umowa leasingu powinna m.in. dokładnie opisywać przedmiot tej umowy, ze wskazaniem na jego cechy charakterystyczne i parametry, które powinien spełniać, określać termin, w jakim przedmiot leasingu zostanie wydany korzystającemu, określać czas, na jaki umowa ma zostać zawarta, jak również zasady korzystania z rzeczy wziętej w leasing, zasady i harmonogram spłat, zasady rozwiązania umowy przed upływem czasu, na który została zawarta czy też zasady wykupu rzeczy wziętej w leasing.

 

Poza wymienionymi wyżej, umowa leasingu może zawierać inne postanowienia, dzięki którym będzie dopasowana do potrzeb zawierających ją stron. Od potrzeb stron konkretnej umowy będzie zależał również wybór rodzaju leasingu: czy będzie to leasing operacyjny, czy finansowy, z wykupem, czy bez wykupu, leasing zwrotny czy też odnawialny.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.