usługi - przedsiębiorcy

Wiza

Zajmujemy się:
  • kompleksową pomocą prawną, dotyczącą procesu składania wniosku o wydanie wizy;
  • udzielaniem porad prawnych, związanych z legalnością pobytu na podstawie wizy oraz możliwą długością pobytu na podstawie danej wizy;
  • reprezentacją przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Strażą Graniczną w sprawach związanych z legalnością pobytu oraz pracy, co obejmuje sporządzanie pism procesowych.
Wiza

Wiza to dokument wydawany przez właściwego konsula Polski. Wiza jest dokumentem uprawniającym do wjazdu i pobytu na terenie Polski, ale już nie do podjęcia pracy. Najpopularniejsze typy wydawanych wiz to jednolita wiza Schengen – typu “C” oraz wiza krajowa typu “D”.

 

Wiza krajowa typu “D” umożliwia wjazd oraz pobyt na terytorium Polski przez okres ważności wizy (to jest okres nie dłuższy niż 1 rok). Wiza uprawnia także do wjazdu i pobytu na terytorium innych państw strefy Schengen, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni. W przypadku wniosku o wizę, należy dokładnie wskazać, w jakim celu wiza jest wydawana. Jest to o tyle istotne, że w przypadku wjazdu do Polski można wykonywać pracę tylko po uzyskaniu odpowiedniej, dodatkowej podstawy pobytu, którą z kolei można uzyskać wtedy, gdy wiza w ogóle umożliwia podjęcie pracy w Polsce.

 

Jednolita wiza Schengen – wiza typu “C” uprawnia do pobytu na terytorium państw strefy Schengen przez okres 90 dni w trakcie kolejnych 180 dni. Wiza Schengen może obejmować swoim zakresem prawo do pobytu na terenie wszystkich krajów strefy lub może być ograniczona do niektórych z nich. Praca na terenie Polski może zostać podjęta na podstawie zarówno wizy “C”, jak i “D”, jednak warunkiem jest, by wiza nie została wydana w celu turystycznym, korzystania z ochrony czasowej lub ze względów humanitarnych.

 

Szczegółowe ustawy mogą wprowadzać szczególne zasady związane z obowiązywaniem wiz. Takie zasady wprowadziły na przykład ustawy, potocznie zwane Tarczą antykryzysową, uchwalone w związku z epidemią koronawirusa.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.