usługi - przedsiębiorcy

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Zajmujemy się:
  • kompleksową obsługą prawną we wszystkich sprawach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT);
  • pomocą prawną w zakresie stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • sporządzaniem wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe oraz reprezentacją przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) są nie tylko osoby prawne (czyli na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, spółki akcyjne, fundacje czy stowarzyszenia), ale także, na przykład, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, a po spełnieniu określonych warunków, także spółki jawne.

 

Podatnicy płacący CIT zobowiązani są do wpłacania miesięcznych zaliczek na ten podatek, rozliczenia podatku w okresie 3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego oraz do prowadzenia pełnej księgowości. Stawka podatku może wynosić 9% lub 19%. Ta niższa stawka podatku ma zastosowanie do małych podatników, a także podatników rozpoczynających działalność.

 

Z podatkiem wiąże się szereg szczegółowych problemów, takich jak na przykład tematyka cen transferowych, amortyzacji środków trwałych czy też płatności podatku u źródła.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.