usługi - przedsiębiorcy

Obsługa agencji pracy tymczasowej

Zajmujemy się:
  • kompleksową obsługą prawną agencji pracy tymczasowych, z uwzględnieniem wszelkich problemów, które pojawiają się w toku bieżącego funkcjonowania agencji pracy tymczasowej;
  • tworzeniem projektów umów oraz analizą już zawartych umów pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem;
  • tworzeniem projektów umów oraz analizą już zawartych umów pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym.
Obsługa agencji pracy tymczasowej

Działalność agencji pracy tymczasowych jest działalnością regulowaną. Może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ). Specyfika działania agencji pracy tymczasowej polega na konieczności prowadzenia równolegle dwóch, niezależnych relacji: z pracownikami tymczasowymi oraz z pracodawcami użytkownikami. W odniesieniu do każdej z tych relacji przepisy, a w szczególności ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, przewidują konkretnie określone warunki.

 

Ustawa wymaga, aby z pracodawcami użytkownikami zostały zawarte umowy, w których muszą się znaleźć wszystkie elementy określone w przepisach. Ustawa wskazuje także na zakres ustaleń, które muszą zostać poczynione pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem.

 

W stosunku do pracowników tymczasowych, agencje pracy tymczasowej mają obowiązek przekazania informacji o uzgodnieniach pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem. Zakres udzielanych informacji jest wskazany w ustawie. Przepisy określają także jakich prac nie można powierzyć pracownikowi tymczasowemu. Regulują również maksymalny czas wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.