usługi - przedsiębiorcy

Ochrona marki: znaki towarowe, prawo do firmy

Zajmujemy się:
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie możliwości uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz innych państw;
  • udzielaniem porad prawnych dotyczących konsekwencji naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy;
  • sporządzaniem wniosków o rejestrację znaku towarowego na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz innych państw;
  • monitoringiem znaków towarowych zgłoszonych w urzędach: polskim, europejskim i międzynarodowym pod kątem podobieństwa z Twoim, zarejestrowanym znakiem towarowym;
  • reprezentacją w sprawach związanych ze sprzeciwem wobec zgłoszenia znaku towarowego, co obejmuje reprezentację przed urzędami oraz sporządzanie pism procesowych;
  • reprezentacją w postępowaniach o naruszenie prawa do niezarejestrowanego oznaczenia, co obejmuje reprezentację przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych.
Ochrona marki: znaki towarowe, prawo do firmy

Znaki towarowe są oznaczeniami, które stosowane są do wyróżnienia Twoich produktów lub usług względem produktów konkurencyjnych. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie. Najczęściej są nimi oznaczenia słowne lub graficzne (logo). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jako znak towarowy zarejestrować dźwięk, kolor, animację czy hologram.

 

Znak towarowy jest rejestrowany dla konkretnych towarów lub usług. W zgłoszeniu wskazać należy precyzyjnie, w jakim zakresie znak będzie wykorzystywany. Znak towarowy zarejestrowany może zostać w procedurze:

 

  • krajowej – przed Urzędem Patentowym RP. Ochrona rozciąga się wówczas na teren całej Polski;
  • regionalnej – przed Urzędem Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO). Znak towarowy po rejestracji chroniony jest wówczas na terenie całej Unii Europejskiej. Żaden przedsiębiorca na terenie jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego nie może wykorzystywać Twojego oznaczenia lub oznaczeń podobnych dla tych samych lub podobnych towarów lub usług;
  • międzynarodowej – po zgłoszeniu znaku w procedurze krajowej lub regionalnej, istnieje możliwość rozszerzenia jego obszaru terytorialnego na inne kraje poprzez dokonanie zgłoszenia w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

 

Po rejestracji znaku towarowego otrzymujesz certyfikat, który wyraźnie wskazuje, w jakim zakresie i na jakim terytorium przysługuje Ci ochrona udzielona poprzez rejestrację znaku towarowego. W przypadku, gdy inny podmiot będzie próbował zarejestrować podobny do Twojego znak towarowy dla tych samych lub podobnych produktów lub usług, przysługiwać Ci będzie prawo do wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw może zostać wniesiony w ściśle określonym terminie.

 

Nazwa Twojej firmy lub produktu może być chroniona również na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów: Kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nawet pomimo braku rejestracji znaku towarowego. Taka ochrona jest jednak o wiele mniej efektywna niż w przypadku znaku towarowego.

 

Jeżeli nie zarejestrowałeś znaku towarowego, w ewentualnym postępowaniu przeciwko osobie, która narusza Twoje oznaczenie musisz wykazać, że realnie je stosujesz w obrocie, wobec jakich produktów oznaczenie to jest stosowane, a także na jakim obszarze i od kiedy oznaczenie jest wykorzystywane. Poza tym, powszechnie obowiązujące przepisy nie pozwalają Ci chronić oznaczeń, których jeszcze nie wykorzystujesz, ale wobec których masz takie plany i planujesz je zastrzec.

 

Świadectwo potwierdzające, że przysługuje Ci prawo ochronne na znak towarowy umożliwia Ci ponadto łatwiejsze zgłaszanie swoich roszczeń w postępowaniu pozasądowym. Na przykład, formularze Google wymagają podania informacji o zarejestrowanym znaku towarowym w sytuacji, gdy zgłaszasz reklamację na podmiot korzystający w reklamach Google z Twojego znaku towarowego.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.