usługi - przedsiębiorcy

Zakładanie i rejestracja spółki cywilnej

Zajmujemy się:
 • sporządzaniem projektów umów spółki cywilnej, dopasowanych do indywidualnej sytuacji wspólników;
 • opiniowaniem projektów umów spółki cywilnej oraz umów już zawartych;
 • kompleksową pomocą prawną związaną z założeniem, rejestracją i funkcjonowaniem spółki cywilnej.
Zakładanie i rejestracja spółki cywilnej

Do zawarcia umowy spółki cywilnej nie jest wymagana wizyta u notariusza. Może ona zostać zawarta w zwykłej formie pisemnej. Umowa powinna zostać przygotowana indywidualnie dla konkretnej spółki, tak by umożliwić spółce sprawne funkcjonowanie, poprzez odpowiednie dopasowanie zasad prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji. Umowa powinna także gwarantować wspólnikom jasne zasady rozliczeń i odpowiedzialności. Należy w niej poruszyć wszystkie istotne z punktu widzenia spółki kwestie, na przykład:

 

 • wysokość wkładów wnoszonych do spółki przez konkretnych wspólników;
 • zasady rozliczeń zysków i strat;
 • cel zawarcia umowy oraz zakres prowadzonej działalności;
 • zasady prowadzenia spraw spółki, zasady podejmowania kluczowych decyzji, dotyczących działalności spółki;
 • zasady reprezentacji spółki;
 • zakres ponoszonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki;
 • zasady wypowiedzenia i rozwiązania umowy;
 • czas trwania spółki;
 • możliwość prowadzenia przez wspólników działalności konkurencyjnej do działalności spółki;
 • możliwość wejścia do spółki spadkobierców wspólników na miejsce wspólników;
 • nazwę spółki i miejsce prowadzenia działalności przez spółkę.

 

Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Informacja o zawarciu umowy spółki cywilnej powinna jednak zostać uwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.