usługi - przedsiębiorcy

Ruch bezwizowy

Zajmujemy się:
  • kompleksową pomocą prawną w zakresie oceny legalności pobytu na podstawie ruchu bezwizowego i innych podstaw pobytu krótkotrwałego;
  • udzielaniem porad prawnych, związanych z legalnością pobytu na podstawie ruchu bezwizowego oraz maksymalną długością trwania pobytu;
  • reprezentacją przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Strażą Graniczną w sprawach związanych z legalnością pobytu oraz pracy, co obejmuje sporządzanie pism procesowych.
Ruch bezwizowy

Z pobytu na podstawie tak zwanego ruchu bezwizowego mogą skorzystać obywatele ściśle określonych państw. Lista tych państw jest długa. Wśród sąsiadów Polski możliwości wjazdu na podstawie ruchu bezwizowego nie mają obywatele Białorusi i Rosji. W odniesieniu do wybranych państw, możliwość wjazdu na podstawie ruchu bezwizowego jest ograniczona do posiadaczy paszportów biometrycznych (tak na przykład dla obywateli Ukrainy, Serbii, Czarnogóry, Albanii czy Macedonii Północnej).

 

Ruch bezwizowy to krótkoterminowa podstawa legalnego pobytu w Polsce. Obejmuje ona uprawnienie do pobytu w Polsce (oraz w innych krajach strefy Schengen) przez okres maksymalnie 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni. 90-dniowy limit pobytu w ciągu 180 ostatnich dni nie może zostać przekroczony w żadnym okresie. Pamiętać też trzeba, że limit ten dotyczy wszystkich pobytów krótkotrwałych, czyli też na przykład pobytów na podstawie wizy typu “C” lub na podstawie stampili wojewody w paszporcie.

 

Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, ma możliwość podjęcia pracy, ale tylko wówczas, gdy posiada legalną podstawę pracy, taką jak na przykład zezwolenie na pracę typu A lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.