usługi - przedsiębiorcy

Podatek akcyzowy

Zajmujemy się:
  • kompleksową obsługą prawną we wszystkich sprawach związanych z podatkiem akcyzowym, w tym, w szczególności, w zakresie zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy;
  • sporządzaniem wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe oraz reprezentacją przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy jest podatkiem podobnym do podatku od towarów i usług (VAT) – również jest podatkiem pośrednim, a jego ciężar ekonomiczny przerzucany jest na ostatecznego konsumenta. Od podatku VAT akcyza różni się tym, że dotyczy wyłącznie określonych towarów. Podmiotami zobowiązanymi do uiszczania podatku akcyzowego są producenci oraz importerzy produktów, objętych tym podatkiem.

 

Podatek akcyzowy jest podatkiem zharmonizowanym pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Akcyzie podlegają towary takie jak: paliwa silnikowe, oleje opałowe, gaz, wyroby alkoholowe, wyroby tytoniowe czy sprowadzane z zagranicy samochody.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.