usługi - przedsiębiorcy

Delegowanie pracowników za granicę

Zajmujemy się:
  • udzielaniem kompleksowych porad prawnych związanych z zasadami delegowania pracowników za granicę, w tym dotyczących przepisów prawa pracy, przepisów podatkowych oraz przepisów, dotyczących zabezpieczenia społecznego pracownika delegowanego;
  • analizą wymogów formalnych, związanych z delegowaniem pracownika do konkretnego państwa.
Delegowanie pracowników za granicę

W ramach swobody świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej, możliwe jest delegowanie pracowników, wykonujących pracę dla polskiego pracodawcy, na terytorium innego państwa członkowskiego (lub państwa EOG i Szwajcarii). Delegowanie pracowników wiąże się z koniecznością dopełnienia określonych formalności, w szczególności związanych z uzyskaniem dokumentów dotyczących zabezpieczenia społecznego delegowanego pracownika (zaświadczenie A1).

 

Należy również zadbać, by delegowany pracownik wykonywał pracę zgodnie z warunkami pracy określonymi w przepisach państwa, do którego został delegowany. To, w jakim zakresie przepisy tego państwa obejmą pracownika zależy od okresu, na jaki następuje delegowanie.

 

W przypadku delegowania, w ramach którego pracownik będzie przebywał poza granicami Polski 183 dni w roku lub więcej, należy pamiętać także o odpowiednim ustaleniu jego rezydencji podatkowej.

 

W odniesieniu do konkretnego kraju należy również zadbać o spełnienie innych wymogów nakładanych przez obowiązujące w nim przepisy, na przykład wymogów związanych z rejestracją pobytu pracownika delegowanego.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.