usługi - przedsiębiorcy

Kopiowanie produktów i naśladownictwo

Zajmujemy się:
  • reprezentacją w sprawach dotyczących czynów nieuczciwych konkurencji, polegających na kopiowaniu i naśladownictwie Twoich produktów przez konkurenta, co obejmuje reprezentację na etapie przedprocesowym, a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu – także reprezentacją przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych;
  • udzielaniem porad prawnych, związanych z czynem nieuczciwej konkurencji, polegającym na kopiowaniu i naśladownictwie Twoich produktów przez konkurenta;
  • reprezentacją przedsiębiorców, którym zarzucono kopiowanie i naśladownictwo produktów konkurencji, co obejmuje reprezentację na etapie przedprocesowym, a w przypadku skierowania sprawy do sądu – reprezentację przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych.
Kopiowanie produktów i naśladownictwo

Zewnętrzny wygląd produktów może być chroniony zarejestrowanym wzorem przemysłowym. Jednak nawet brak jego rejestracji nie uniemożliwia Ci dochodzenia Twoich praw, jeżeli Twój konkurent naśladuje zewnętrzną postać gotowego produktu, wprowadzając klientów w błąd.

 

Abyś mógł skutecznie dochodzić swoich praw, musi zostać spełniony podstawowy warunek, którym jest to, by wygląd zewnętrzny produktu Twojego konkurenta mógł wprowadzać potencjalnych klientów w błąd. Naśladownictwo wyłącznie cech funkcjonalnych produktu nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, natomiast jeżeli naśladownictwo to może wprowadzić klienta w błąd co do tożsamości producenta, naśladujący powinien odpowiednio oznaczyć swój produkt.

 

Jeżeli Twój konkurent dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na kopiowaniu i naśladownictwie zewnętrznej warstwy gotowego produktu, w określonych sytuacjach, jeżeli spełnione zostaną ustawowe warunki, masz możliwość dochodzenia od niego:

 

  • zaniechania działania i usunięcia jego skutków;
  • złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści (np. sprostowania skierowanego do ewentualnych klientów);
  • odszkodowania lub zasądzenia określonej kwoty na cel społeczny;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.