usługi - przedsiębiorcy

Dochodzenie należności od kontrahentów

Zajmujemy się:
  • udzielaniem wsparcia w postępowaniach związanych z odzyskiwaniem należności pieniężnych od kontrahentów;
  • reprezentacją wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
  • reprezentacją klientów zarówno na etapie przedsądowym, w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem, co obejmuje reprezentację na rozprawach i posiedzeniach oraz sporządzanie pism procesowych.
Dochodzenie należności od kontrahentów

W relacjach z klientami oraz z innymi przedsiębiorcami niejednokrotnie pojawiają się sytuacje, w których pomimo, że wykonałeś swoją część umowy, nie otrzymujesz od swojego kontrahenta zapłaty.

 

W przypadku, w którym musisz dochodzić swoich należności od kontrahenta przysługuje Ci nie tylko żądanie zapłaty umówionej kwoty, ale także ustawowe odsetki za opóźnienie (a w niektórych przypadkach wyższe – odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych). W określonych kategoriach spraw, w których z zapłatą zalega inny przedsiębiorca, możesz się domagać również ryczałtowej kwoty tytułem rekompensaty kosztów dochodzenia należności.

 

Specyficzne problemy w dochodzeniu należności pojawić się mogą, kiedy sytuacja Twojego kontrahenta jest na tyle zła, że toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne. W takim przypadku, konieczne jest odpowiednie zgłoszenie Twoich wierzytelności, tak by zostały objęte planami spłaty. To, jakie czynności należy podjąć w konkretnej sytuacji zależne jest od indywidualnego postępowania, które toczy się wobec Twojego kontrahenta.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.