usługi - przedsiębiorcy

Podatek od towarów i usług (VAT)

Zajmujemy się:
  • kompleksową obsługą prawną we wszystkich sprawach związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT);
  • sporządzaniem wniosków o Wiążące Informacje Stawkowe, indywidualne interpretacje podatkowe oraz reprezentacją przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek od towarów i usług jest podatkiem przychodowym. Podlegają mu przedsiębiorcy, którzy w ciągu roku uzyskają przychód w określonej w przepisach minimalnej kwocie. Jeżeli zaczynasz działalność gospodarczą w trakcie roku, ta kwota ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. W przypadku przekroczenia tego limitu w ciągu danego roku, transakcja, która powoduje jego przekroczenie jest już transakcją objętą podatkiem. Kwotowe zwolnienie może zostać wyłączone w odniesieniu do konkretnych zawodów. Z takiego zwolnienia skorzystać nie mogą na przykład podmioty sprzedające towary objęte podatkiem akcyzowym (z pewnymi wyjątkami), podmioty świadczące usługi prawne, doradcze lub firmy windykacyjne.

 

Czynny podatnik podatku VAT jest zobowiązany do zapłaty w określonym terminie (w zależności od tego, czy VAT rozliczany jest miesięcznie czy kwartalnie) podatku należnego, to jest podatku, który wynika z wystawionych przez tego przedsiębiorcę faktur (bez znaczenia jest, czy za te faktury zapłacono). Podatek należny może zostać pomniejszony o podatek naliczony, to jest o podatek VAT, który przedsiębiorca zapłacił innym przedsiębiorcom, nabywając towary i usługi, niezbędne dla prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Czynny podatnik podatku VAT powinien zarejestrować się we właściwym urzędzie skarbowym, przed datą świadczenia pierwszej usługi lub sprzedaży pierwszego towaru objętego podatkiem.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.