usługi - przedsiębiorcy

Zakładanie i rejestracja spółki jawnej

Zajmujemy się:
 • sporządzaniem projektów umów spółki jawnej, dopasowanych do indywidualnej sytuacji wspólników;
 • opiniowaniem projektów umów spółki jawnej oraz umów już zawartych;
 • kompleksową pomocą prawną związaną z założeniem, rejestracją i funkcjonowaniem spółki jawnej;
 • przygotowaniem projektów dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki jawnej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS;
 • składaniem wniosków o rejestrację spółki jawnej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.
Zakładanie i rejestracja spółki jawnej

Do zawarcia umowy spółki jawnej nie jest wymagana wizyta u notariusza. Może ona zostać zawarta przez podpisanie umowy w zwykłej formie pisemnej lub za pośrednictwem formularza w systemie S24. Umowa powinna zostać przygotowana indywidualnie dla konkretnej spółki, tak by umożliwić spółce sprawne funkcjonowanie poprzez, między innymi, odpowiednie dopasowanie zasad prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji. Umowa powinna także gwarantować wspólnikom jasne zasady rozliczeń i odpowiedzialności. Poruszyć należy w niej wszystkie istotne z punktu widzenia spółki kwestie, na przykład:

 

 • wysokość wkładów wnoszonych do spółki przez konkretnych wspólników;
 • zasady rozliczeń zysków i strat;
 • przedmiot prowadzonej działalności;
 • zasady prowadzenia spraw spółki, zasady podejmowania kluczowych decyzji, dotyczących działalności spółki;
 • zasady reprezentacji spółki;
 • zasady wypowiedzenia i rozwiązania umowy;
 • czas trwania spółki;
 • możliwość prowadzenia przez wspólników działalności konkurencyjnej do działalności spółki;
 • możliwość i zasady wejścia do spółki spadkobierców wspólników na miejsce wspólników;
 • zasady przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę (bez tego zastrzeżenia niemożliwa będzie sprzedaż praw wspólnika innej osobie);
 • firmę i siedzibę spółki.

 

Spółka jawna powstaje dopiero z chwilą rejestracji przez właściwy sąd w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Po zawarciu umowy spółki jawnej, należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu w tym rejestrze, dołączając do niego umowę spółki oraz inne wymagane w konkretnym przypadku dokumenty, takie jak na przykład listę wspólników czy oświadczenia osób reprezentujących spółkę o zgodzie na powołanie, ze wskazaniem adresu do doręczeń.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.