usługi - przedsiębiorcy

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) dla przedsiębiorców

Zajmujemy się:
  • kompleksowym doradztwem we wszystkich sprawach indywidualnych związanych z istnieniem obowiązku podatkowego oraz wysokością podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • pomocą w sporządzaniu i składaniu formularzy i innych pism do urzędu skarbowego;
  • reprezentacją w postępowaniach przed urzędem skarbowym;
  • sporządzaniem wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe oraz reprezentacją przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) dla przedsiębiorców

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych objęte są określone w przepisach umowy: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa pożyczki, umowa dożywocia, umowa ustanowienia hipoteki czy odpłatnego użytkowania lub służebności. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega także zawarcie oraz zmiana umowy spółki. Zmiana umowy rozumiana jest przy tym przez ustawę specyficznie. To wniesienie lub podwyższenie wkładu do spółki osobowej, pożyczka udzielona spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie spółce do nieodpłatnego używania rzeczy lub praw majątkowych. Przy spółce kapitałowej opodatkowana zmiana umowy polega na podwyższeniu kapitału zakładowego lub wniesieniu dopłat. Opodatkowaniu podlega także przekształcanie i łączenie spółek, powodujące wzrost ich kapitału, a także przeniesienie siedziby z zagranicy na teren Polski.

 

Z samym zawarciem każdej z tych umów, prawo wiąże konieczność uiszczenia podatku. Zwłaszcza w przypadkach, gdy umowa została zawarta w formie innej niż notarialna, należy pamiętać o zgłoszeniu odpowiedniego formularza do urzędu skarbowego oraz o zapłaceniu podatku.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.