usługi - przedsiębiorcy

Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zajmujemy się:
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania z Lokalnej Grupy Działania;
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie możliwych do uzyskania kwot dofinansowania w ramach określonego programu;
  • udzielaniem wsparcia w zakresie wymogów formalnych, niezbędnych do spełnienia w celu prawidłowego złożenia wniosku.
Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania to stowarzyszenie, które skupia gminy wiejskie lub miejsko – wiejskie. Ma się ono przyczyniać do rozwoju atrakcyjności miejsc o niewielkiej liczbie mieszkańców oraz zwiększania potencjału mniejszych miejscowości dla ich mieszkańców. Z tego względu Lokalne Grupy Działania niejednokrotnie oferują wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które ma aktywizować mieszkańców gmin, na terenie których działa stowarzyszenie. Dotacje z Lokalnych Grup Działania są jednorazowe i bezzwrotne. Często maksymalne kwoty dofinansowania są znacznie wyższe niż kwoty dofinansowania z urzędu pracy. W odróżnieniu od programów urzędu pracy, najczęściej w konkursach nie jest stawiany wymóg, by jedynie osoby bezrobotne uzyskać mogły dofinansowanie.

 

Wnioski o dotację z Lokalnej Grupy Działania są jednolite dla wszystkich grup na terenie całej Polski. O wsparcie może się ubiegać obywatel Polski, mieszkający na terenie objętym Strategią Rozwoju Lokalnego, czyli na terenie Lokalnej Grupy Działania. Dotacje przyznawane są podmiotom, których działalność jest najbardziej pożądana z perspektywy gminy, w której ma być prowadzona działalność.

 

Wniosek o dotację jest bardziej sformalizowany niż na przykład wniosek do urzędu pracy. Wymaga on przedstawienia dokładnego biznesplanu. W toku prowadzenia działalności, w zależności od konkursu, przed przedsiębiorcą postawione mogą być wymogi wypełnienia tego planu przynajmniej w jego określonej części.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.