usługi - przedsiębiorcy

Outsourcing pracowniczy

Zajmujemy się:
  • kompleksową obsługą prawną podmiotów zawierających w ramach swojej działalności umowy outsourcingu pracowniczego;
  • sporządzaniem projektów umów outsourcingu pracowniczego oraz analizą i opiniowaniem umów już zawartych;
  • udzielaniem porad prawnych, dotyczących konsekwencji zawarcia umów outsourcingu pracowniczego oraz praw i obowiązków stron, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Outsourcing pracowniczy

Outsourcing pracowniczy oraz umowa o outsourcing pracowniczy nie zostały zdefiniowane w przepisach prawa. Sądy dopuszczają jednak zawieranie tego rodzaju umów.

 

Istotą outsourcingu pracowniczego jest skierowanie pracowników zatrudnionych u pracodawcy do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub obiekcie należącym do innego podmiotu, przy konkretnie opisanych czynnościach. Umowa ta różni się od relacji agencji pracy tymczasowej z pracodawcą użytkownikiem przede wszystkim tym, że pracodawca polecający swoim pracownikom wykonanie konkretnej pracy dla innego pracodawcy, zachowuje nad nimi całkowitą kontrolę. To on wydaje im wiążące polecenia. Podmiot, który korzysta z pracowników w ramach usługi outsourcingu pracowniczego nie ma prawa nadzoru nad tymi pracownikami.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.