usługi - przedsiębiorcy

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) dla przedsiębiorców

Zajmujemy się:
  • kompleksową obsługą prawną we wszystkich sprawach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT);
  • pomocą w wyborze sposobu opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą;
  • pomocą prawną w zakresie stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • sporządzaniem wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe oraz reprezentacją przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) dla przedsiębiorców

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą fundamentalną kwestią związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest wybór formy opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów (jeżeli dana branża to umożliwia).

 

Inne problemy pojawiają się przed przedsiębiorcą w sytuacji, gdy zatrudnia pracowników. W zależności od konkretnej sytuacji przedsiębiorca musi rozważyć na przykład, czy w stosunku do określonych pracowników ma możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu (stosowane najczęściej w przypadku zatrudniania informatyków oraz innych osób, które w ramach stosunku pracy wykonują utwory w rozumieniu praw autoskiego). Pojawić się może także problem płatności podatku u źródła, w przypadku zatrudniania osób nieposiadających polskiej rezydencji podatkowej. Odmienne problemy generuje chęć wprowadzenia w spółce programów motywacyjnych dla pracowników.

 

Tematyka podatku dochodowego od osób fizycznych jest szeroka, a w każdym roku podatkowym powstać mogą odrębne zagadnienia prawne, z którymi przedsiębiorca powinien się zmierzyć.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.