usługi - przedsiębiorcy

Zakładanie i rejestracja spółki komandytowej

Zajmujemy się:
 • sporządzaniem projektów umów spółki komandytowej, dopasowanych do indywidualnej sytuacji wspólników;
 • opiniowaniem projektów umów spółki komandytowej oraz umów już zawartych;
 • kompleksową pomocą prawną związaną z założeniem, rejestracją i funkcjonowaniem spółki komandytowej;
 • przygotowaniem projektów dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki komandytowej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS;
 • składaniem wniosków o rejestrację spółki komandytowej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.
Zakładanie i rejestracja spółki komandytowej

Umowa spółki komandytowej musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego lub za pośrednictwem formularza w systemie S24. Projekt tej umowy może zostać przygotowany przez samych wspólników lub przez ich pełnomocników. Projekt powinien zostać przygotowany indywidualnie dla konkretnej spółki, tak by umożliwić jej sprawne funkcjonowanie poprzez, między innymi, odpowiednie dopasowanie zasad prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji. Projekt powinien także gwarantować wspólnikom jasne zasady rozliczeń i odpowiedzialności. Poruszyć należy w nim wszystkie istotne z punktu widzenia spółki kwestie, na przykład:

 

 • wysokość wkładów wnoszonych do spółki przez konkretnych wspólników;
 • zasady rozliczeń zysków i strat;
 • przedmiot prowadzonej działalności;
 • zasady prowadzenia spraw spółki, zasady podejmowania kluczowych decyzji, dotyczących działalności spółki;
 • zasady reprezentacji spółki;
 • zasady wypowiedzenia i rozwiązania umowy;
 • zasady odpowiedzialności wspólników, w tym w przypadku komandytariuszy – wysokość sumy komandytowej;
 • czas trwania spółki;
 • możliwość prowadzenia przez wspólników działalności konkurencyjnej do działalności spółki;
 • zasady przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę (bez tego zastrzeżenia niemożliwa będzie sprzedaż praw wspólnika innej osobie);
 • firmę i siedzibę spółki.

 

Spółka komandytowa powstaje dopiero z chwilą rejestracji przez właściwy sąd w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Po zawarciu umowy spółki komandytowej, należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu w tym rejestrze, dołączając do niego umowę spółki oraz inne wymagane w konkretnym przypadku dokumenty, takie jak na przykład listę wspólników czy oświadczenia podmiotów, reprezentujących spółkę o zgodzie na powołanie, ze wskazaniem adresu do doręczeń.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.