usługi - przedsiębiorcy

Umowa o dzieło dla przedsiębiorców

Zajmujemy się:
  • opracowywaniem umów o dzieło wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa, co obejmuje w zależności od potrzeb klientów, przygotowanie umów na potrzeby konkretnej transakcji, jak i przygotowywanie standaryzowanych wzorów umów, które mogą zostać wykorzystane przy okazji wielu transakcji;
  • przygotowywaniem pozostałych dokumentów związanych z wykonaniem umowy, m.in. wzorów oświadczeń gwarancyjnych, czy wzorów protokołów zdawczo – odbiorczych;
  • analizą projektów umów już istniejących, wraz ze wskazaniem postanowień, które są niekorzystne dla klientów lub niedostatecznie zabezpieczają ich interesy oraz opracowaniem alternatywnych rozwiązań, które mogą zostać wprowadzone do umowy;
  • doradztwem w zakresie problemów powstałych na tle zawartych już umów, obejmującym analizę ich postanowień i wskazanie możliwych sposobów rozwiązania problematycznych kwestii.
Umowa o dzieło dla przedsiębiorców

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, masz możliwość zawarcia umowy o dzieło zarówno w sytuacji, w której Twoim kontrahentem jest inny przedsiębiorca, jak i osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Pamiętaj, że jeśli zawierasz umowę o dzieło z innym przedsiębiorcą, w ramach której to Ty będziesz wykonawcą, ważne jest zwrócenie uwagi, by nie doszło do podwójnego poboru zaliczek – raz przez Twojego kontrahenta jako płatnika, drugi raz – przez Ciebie jako przedsiębiorcę. Możesz to osiągnąć zawierając w umowie odpowiednie oświadczenie, z którego będzie wynikać, że wykonywane przez Ciebie świadczenie wchodzi w skład prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

 

Zawierając umowę o dzieło powinieneś zastanowić się, jaki sposób określenia Twojego wynagrodzenia będzie najkorzystniejszy. Ważne też, aby umowa zabezpieczała Twoje interesy, poprzez zawarcie w niej mechanizmów umożliwiających sprawne uzyskanie wynagrodzenia za wykonane dzieło. Jeśli udzielasz zamawiającemu gwarancji, powinieneś dokładnie określić jej zakres tak, aby chronione były zarówno interesy Twojego kontrahenta, jak i Twoje własne.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.