usługi - przedsiębiorcy

Legalizacja pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce

Zajmujemy się:
  • kompleksową obsługą prawną związaną z legalizacją pobytu i pobytem obywateli Ukrainy na terenie Polski;
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie stosowania specustawy określającej zasady legalności pobytu i pracy na terenie Polski;
  • pomocą prawną odnośnie do obowiązku dokonania zgłoszenia wykonywania pracy przez obywatela Ukrainy za pośrednictwem systemu www.praca.gov.pl;
  • reprezentacją przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Strażą Graniczną w sprawach związanych z legalnością pobytu oraz pracy, co obejmuje sporządzanie pism procesowych.
Legalizacja pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce

W związku z wojną w Ukrainie, w polskich przepisach wprowadzono ułatwioną procedurę legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce. Przepisy dotyczą nie tylko samych obywateli Ukrainy, ale także ich małżonków, którzy nie posiadają ukraińskiego obywatelstwa. Ułatwienia dotyczą osób, których przybycie do Polski miało związek z toczącą się wojną. Mogą z nich skorzystać osoby, które przybyły na terytorium Polski z Ukrainy – bezpośrednio lub pośrednio, tj. podróżując do Polski przez terytorium państw trzecich.

W przypadku obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z innych powodów niż prowadzone działania wojenne lub którzy przed przyjazdem do Polski przebywali wcześniej na terytorium innych państw (np. przed przyjazdem do Polski pracowali w innym kraju UE), stosuje się ogólne zasady dotyczące pobytu i pracy.

 

Pobyt w Polsce obywateli Ukrainy podlegających specjalnym przepisom i przybyłych do Polski po dniu 24 lutego 2022 roku, a przed datą określoną przez rząd w oddzielnym rozporządzeniu jest uznawany za legalny z mocy prawa. Także obywatele Ukrainy, którzy przebywali legalnie w Polsce przed dniem 24 lutego 2022 roku, a których pobyt miał skończyć się po tej dacie, mają w określonych przypadkach prawo do dalszego przedłużenia pobytu w Polsce.

 

Osoby, które przebywają w Polsce w związku z wojną i są objęte wspomnianymi, specjalnymi przepisami, mogą wykonywać legalnie pracę na podstawie zgłoszenia dotyczącego ich zatrudnienia. Zgłoszenie to jest dokonywane przez pracodawcę za pośrednictwem systemu www.praca.gov.pl.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.