usługi - przedsiębiorcy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Zajmujemy się:
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie procedury składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy;
  • opiniowaniem indywidualnych sytuacji w zakresie legalności pobytu i pracy cudzoziemca na terenie Polski;
  • reprezentacją przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Strażą Graniczną w sprawach związanych z legalnością pobytu oraz pracy, co obejmuje sporządzanie pism procesowych.
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy składane jest przez pracodawcę do odpowiedniego urzędu pracy. Aby praca na podstawie oświadczenia była legalna, w pierwszej kolejności należy zapewnić cudzoziemcowi podstawę legalnego pobytu. Oświadczenie nie może dotyczyć prac sezonowych, na które trzeba uzyskać oddzielne oświadczenie. Oświadczenie może zostać złożone na maksymalnie 24 miesiące. Można je złożyć wyłącznie w odniesieniu do obywateli kilku państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

 

Złożenie oświadczenia jest mniej sformalizowaną procedurą niż postępowanie w sprawie wydania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenia na pracę. Przed jego złożeniem nie trzeba występować do starosty o przeprowadzenie testu rynku pracy.

 

Oświadczenie powinno zostać wpisane do ewidencji przez właściwy urząd w ciągu 7 dni od jego złożenia. Pracę można podjąć po dokonaniu jego wpisu do ewidencji.

 

Po podjęciu pracy przez cudzoziemca, pracodawca powinien powiadomić urząd pracy o tym fakcie. Taki sam obowiązek ciąży na pracodawcy w przypadku niepodjęcia pracy przez cudzoziemca.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.