usługi - przedsiębiorcy

Zezwolenie na pracę

Zajmujemy się:
  • kompleksową obsługą prawną postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę;
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie procedury wydawania zezwoleń na pracę oraz dokumentacji, niezbędnej do zgromadzenia przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę;
  • opiniowaniem indywidualnych sytuacji w zakresie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę;
  • opiniowaniem indywidualnych sytuacji, dotyczących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemca;
  • reprezentacją w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pracę, co obejmuje także sporządzanie pism procesowych;
  • w przypadku przedłużających się postępowań przed urzędami, sporządzaniem ponagleń na bezczynność i przewlekłość organów, a także wnoszeniem skarg do sądów administracyjnych na bezczynność i przewlekłość organów, a także reprezentację w toku tych postępowań;
  • reprezentacją przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Strażą Graniczną w sprawach związanych z legalnością pobytu oraz pracy, co obejmuje sporządzanie pism procesowych.
Zezwolenie na pracę

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i planujesz wykonywać pracę na terytorium Polski, oprócz podstawy legalnego pobytu powinieneś posiadać także podstawę, na której możesz legalnie wykonywać pracę. W określonych przypadkach praca może być wykonywana na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. W praktyce jednak bardzo częstymi podstawami, na których wykonywana jest praca są zezwolenie na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenie na pracę. To pierwsze, jak wskazuje jego nazwa, umożliwia zarówno legalny pobyt, jak i pracę. To drugie – tylko legalną pracę.

 

Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest przez właściwego wojewodę, po złożeniu odpowiedniego wniosku. Wniosek o to zezwolenie składa pracodawca, a nie sam cudzoziemiec. Przed wydaniem zezwolenia na pracę konieczne jest zawnioskowanie do właściwego starosty o przeprowadzenie testu rynku pracy – tzn. sprawdzenie, czy dane stanowisko nie może zostać obsadzone obywatelem Polski. Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na okres maksymalnie 3 lat. Może zostać przedłużone przez złożenie odpowiedniego wniosku w dniu przypadającym nie później niż 30 dni przed upływem okresu dotychczasowego zezwolenia.

 

Zezwolenie na pracę typu B jest rzadziej spotykanym w praktyce rodzajem zezwolenia na pracę. Wydawane jest cudzoziemcom pełniącym funkcje w zarządzie spółek kapitałowych lub prowadzącym sprawy określonych spółek osobowych. Zezwolenie na pracę typu B może zostać wydane na 3 lata, a w określonych przypadkach na okres do 5 lat.

 

Istnieją przypadki, w których praca cudzoziemca może być legalna nawet pomimo braku posiadania jakiegokolwiek zezwolenia na pracę. Są to przypadki, w których cudzoziemiec zwolniony jest z obowiązku posiadania takiego zezwolenia. Ich lista jest bardzo długa, jednak najczęściej z takiego zwolnienia korzystają cudzoziemcy posiadający status uchodźcy, zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Dodatkowe modyfikacje legalności zatrudnienia mogą wprowadzać też szczegółowe ustawy, takie jak na przykład ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, uchwalona po wybuchu wojny w tym kraju.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.