usługi - przedsiębiorcy

Zakładanie i rejestracja prostej spółki akcyjnej

Zajmujemy się:
 • sporządzaniem projektów umów prostej spółki akcyjnej, dopasowanych do indywidualnej sytuacji konkretnych założycieli;
 • opiniowaniem projektów umów prostej spółki akcyjnej oraz umów już zawartych;
 • kompleksową pomocą prawną związaną z założeniem, rejestracją i funkcjonowaniem prostej spółki akcyjnej;
 • przygotowaniem projektów dokumentów niezbędnych do rejestracji prostej spółki akcyjnej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS;
 • składaniem wniosków o rejestrację prostej spółki akcyjnej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.
Zakładanie i rejestracja prostej spółki akcyjnej

Umowa prostej spółki akcyjnej musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego lub za pośrednictwem formularza w systemie S24. Projekt tej umowy może zostać przygotowany przez samych założycieli spółki lub przez ich pełnomocników. Projekt powinien zostać przygotowany indywidualnie dla konkretnej spółki, tak by umożliwić spółce sprawne funkcjonowanie poprzez, między innymi, odpowiednie dopasowanie zasad prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji przez zarząd lub dyrektorów. Projekt powinien także gwarantować akcjonariuszom jasne zasady rozliczeń czy też wyraźnie określać rodzaj spraw, w których do podjęcia decyzji wymagana jest zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Należy w nim poruszyć wszystkie istotne z punktu widzenia spółki kwestie, na przykład:

 

 • wysokość wkładów wnoszonych do spółki przez konkretnych akcjonariuszy oraz wskazanie, czy są to wkłady pieniężne czy niepieniężne, a w przypadku wkładów niepieniężnych ich dokładne określenie;
 • wysokość kapitału akcyjnego spółki;
 • liczbę, serię i numery akcji, a także związane z nimi uprzywilejowania;
 • akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną akcji;
 • przedmiot prowadzonej działalności;
 • zasady prowadzenia spraw spółki przez zarząd lub dyrektorów, zasady podejmowania kluczowych decyzji, dotyczących działalności spółki;
 • podział spraw na te, którymi zarząd lub dyrektorze mogą zajmować się samodzielnie oraz na te, w których wymagana jest zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy;
 • strukturę organizacyjną spółki: sposób wybierania organów, decyzja o powołaniu rady nadzorczej, rady dyrektorów oraz o liczebności organów;
 • zasady reprezentacji spółki;
 • czas trwania spółki i zasady rozwiązania umowy;
 • ograniczenia w zbywaniu akcji;
 • zasady umorzenia akcji;
 • zasady wstąpienia spadkobierców akcjonariusza w miejsce akcjonariusza;
 • firmę i siedzibę spółki.

 

Do powstania prostej spółki akcyjnej wymagany jest wpis przez właściwy sąd w Rejestrze Przedsiębiorców KRS (oraz wcześniejsze powołanie wymaganych organów oraz wniesienie wymaganych wkładów). Po zawarciu umowy prostej spółki akcyjnej, należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu w tym rejestrze, dołączając do niego umowę spółki oraz inne wymagane w konkretnym przypadku dokumenty, takie jak na przykład listę wspólników, oświadczenia członków zarządu o zgodzie na powołanie, ze wskazaniem adresu do doręczeń czy też wszelkie inne wymagane uchwały i oświadczenia.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.