usługi - przedsiębiorcy

Zakładanie i rejestracja spółki partnerskiej

Zajmujemy się:
 • sporządzaniem projektów umów spółki partnerskiej, dopasowanych do indywidualnej sytuacji konkretnych wspólników;
 • opiniowaniem projektów umów spółki partnerskiej oraz umów już zawartych;
 • kompleksową pomocą prawną związaną z założeniem, rejestracją i funkcjonowaniem spółki partnerskiej;
 • przygotowaniem projektów dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki partnerskiej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS;
 • składaniem wniosków o rejestrację spółki partnerskiej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.
Zakładanie i rejestracja spółki partnerskiej

Do zawarcia umowy spółki partnerskiej nie jest wymagana wizyta u notariusza. Może ona zostać sporządzona w zwykłej formie pisemnej. Umowa powinna zostać przygotowana indywidualnie dla konkretnej spółki, tak by umożliwić spółce sprawne funkcjonowanie poprzez, między innymi, odpowiednie dopasowanie zasad prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji, w tym z uwzględnieniem możliwości powołania zarządu. Umowa ta powinna gwarantować wspólnikom jasne zasady rozliczeń i odpowiedzialności. Poruszyć należy w niej wszystkie istotne z punktu widzenia spółki kwestie, na przykład:

 

 • wysokość wkładów wnoszonych do spółki przez konkretnych wspólników;
 • zasady rozliczeń zysków i strat;
 • przedmiot prowadzonej działalności;
 • zasady prowadzenia spraw spółki, zasady podejmowania kluczowych decyzji, dotyczących działalności spółki;
 • zasady reprezentacji spółki;
 • zasady wypowiedzenia i rozwiązania umowy;
 • zasady odpowiedzialności wspólników;
 • czas trwania spółki;
 • możliwość prowadzenia przez wspólników działalności konkurencyjnej do działalności spółki;
 • zasady przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę (bez tego zastrzeżenia niemożliwa będzie sprzedaż praw wspólnika innej osobie);
 • firmę i siedzibę spółki.

 

Spółkę partnerską zawiązać mogą przedstawiciele określonych wolnych zawodów. Stąd w umowie spółki opisać należy także jaki wolny zawód będzie wykonywany w ramach spółki.

 

Spółka partnerska powstaje dopiero z chwilą rejestracji przez właściwy sąd w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Po zawarciu umowy spółki partnerskiej, należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu w tym rejestrze, dołączając do niego umowę spółki oraz inne wymagane w danym przypadku dokumenty, takie jak na przykład listę wspólników, dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania wolnego zawodu czy oświadczenia osób, reprezentujących spółkę o zgodzie na powołanie, ze wskazaniem adresu do doręczeń. Powołanie zarządu wiąże się z obowiązkiem przedłożenia kolejnych dokumentów.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.