usługi - przedsiębiorcy

Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem procedur przeciwdziałania prania pieniędzy (AML), indywidualnie dostosowanych do działalności konkretnego przedsiębiorcy;
  • analizą już funkcjonujących procedur przeciwdziałania prania pieniędzy (AML) oraz opracowywaniem ich zmian;
  • udzielaniem porad prawnych, dotyczących obowiązku wdrożenia procedury przeciwdziałania prania pieniędzy (AML) oraz sposobu jej stosowania.
Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Obowiązujące przepisy nakładają na szeroką grupę przedsiębiorców obowiązek przygotowania, wdrożenia i stosowania dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakładają konkretne obowiązki na wszystkich tych przedsiębiorców, których działalność w jakikolwiek sposób narażona jest na zetknięcie z podmiotami piorącymi pieniądze. Ustawa nakłada specyficzne obowiązki nie tylko na największe instytucje, takie jak banki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje płatnicze czy firmy inwestycyjne, ale także na mniejszych przedsiębiorców, na przykład na:

 

  • biura rachunkowe;
  • pośredników ubezpieczeniowych;
  • pośredników w obrocie nieruchomościami;
  • przedsiębiorców świadczących usługę wymiany walut, wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi lub walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;
  • doradców podatkowych;
  • podmioty, prowadzące działalność w zakresie gier losowych;
  • fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorców, gdy dokonują płatności lub przyjmują płatność przekraczającą równowartość 10.000 euro.

 

Podmioty te zobowiązane są do wprowadzenia procedury AML (tj. anti-money laundering – przeciwdziałania praniu pieniędzy), która określać będzie podstawowe obowiązki przedsiębiorcy oraz jego pracowników i współpracowników, związane z tą tematyką. Procedura powinna być przygotowana indywidualnie dla danego przedsiębiorcy, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. To, co dokładnie powinno znaleźć się w procedurze określają przepisy ustawy.

 

Istotą procedury jest wskazanie konkretnych obowiązków przedsiębiorcy i jego pracowników w zakresie kontroli poszczególnych transakcji pod kątem tego, czy w danym przypadku występować może u klienta przedsiębiorcy niebezpieczeństwo popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. Procedura powinna wskazywać na to, jakie czynności powinny zostać podjęte w celu ustalenia, czy takie ryzyko występuje oraz na czynności, które powinny zostać podjęte po stwierdzeniu takiego zagrożenia. W szczególności, określić należy procedurę zachowania po stwierdzeniu, że beneficjent rzeczywisty klienta jest inny niż wskazany przez klienta w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

 

Ważne jest także to, by procedura nie tylko została przyjęta, ale także by była realnie stosowana w działalności przedsiębiorstwa.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.