usługi - przedsiębiorcy

Bezprawne podszycie się pod nazwę przedsiębiorstwa

Zajmujemy się:
  • reprezentacją w sprawach dotyczących czynów nieuczciwych konkurencji, polegających na wykorzystaniu nazwy Twojego przedsiębiorstwa lub nazwy do niej podobnej przez konkurenta, co obejmuje reprezentację na etapie przedprocesowym, a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu – także reprezentację przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych;
  • udzielaniem porad prawnych związanych z czynami nieuczciwej konkurencji, polegającymi na wykorzystaniu nazwy Twojego przedsiębiorstwa lub nazwy do niej podobnej przez konkurenta;
  • reprezentacją przedsiębiorców, którym zarzucono niezgodne z przepisami wykorzystanie nazwy konkurenta, co obejmuje reprezentację na etapie przedprocesowym, a w przypadku skierowania sprawy do sądu – reprezentację przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych.
Bezprawne podszycie się pod nazwę przedsiębiorstwa

Nazwa przedsiębiorstwa może być chroniona zarejestrowanym znakiem towarowym. Jednak nawet brak rejestracji nie uniemożliwia Ci dochodzenia praw, jeżeli Twój konkurent podszywa się pod Twoją nazwę. Oznaczenie przedsiębiorstwa, które wprowadza klientów w błąd co do jego tożsamości uważane jest, w określonych sytuacjach, za czyn nieuczciwej konkurencji.

 

Abyś mógł skutecznie dochodzić swoich praw, musi zostać spełniony podstawowy warunek, którym jest to, by używana przez Twojego konkurenta nazwa mogła wprowadzać potencjalnych klientów w błąd. Nazwą wprowadzającą w błąd może być zarówno nazwa identyczna, jak i podobna do nazwy Twojego przedsiębiorstwa.

 

W ocenie tego, czy klienci mogą zostać wprowadzeni w błąd przez konkretną nazwę istotne znaczenie ma to, w jakiej branży działasz Ty oraz Twój konkurent. Na przykład klienci nie zostaną wprowadzeni w błąd, jeżeli danej nazwy używasz dla oznaczenia produktów spożywczych, a Twój konkurent pod taką samą nazwą sprzedaje ubrania lub świadczy usługi fryzjerskie.

 

Ważne jest też to, na jakim terenie działasz Ty oraz Twój konkurent. Twoja nazwa chroniona jest na terenie, na którym oferujesz usługi. Jeżeli zatem sprzedajesz lokalnie dany produkt, Twój konkurent może sprzedawać ten sam produkt, pod tą samą nazwą w innej części Polski.

 

Jeżeli Twój konkurent dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na podszyciu się pod nazwę Twojego przedsiębiorstwa, w określonych sytuacjach, jeżeli spełnione zostaną ustawowe warunki, masz możliwość dochodzenia od niego:

 

  • zaniechania działania i usunięcia jego skutków;
  • złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści (np. sprostowania skierowanego do ewentualnych klientów);
  • odszkodowania lub zasądzenia określonej kwoty na cel społeczny;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.