usługi - przedsiębiorcy

Dofinansowanie z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zajmujemy się:
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania w konkretnym programie finansowanym ze środków Unii Europejskiej;
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie możliwych do uzyskania kwot dofinansowania w ramach określonego programu;
  • udzielaniem wsparcia w zakresie wymogów formalnych, niezbędnych do spełnienia w celu prawidłowego złożenia wniosku.
Dofinansowanie z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Programy finansowane z funduszy Unii Europejskiej na podjęcie działalności są programami lokalnymi. Różnią się od siebie w zależności od miejsca,  a dodatkowo, w różnych okresach dostępne są odmienne programy. Informacja o aktualnych programach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej dostępna jest w urzędach pracy oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Zasadniczo w ramach programów europejskich dostępne są dwa rodzaje wsparcia:

 

  • wsparcie dla osób poniżej 30. roku życia, które są bezrobotne i nie uczą się (wsparcie w ramach programu POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój);
  • wsparcie dla osób powyżej 30. roku życia, których sytuacja zawodowa jest trudna (osób z niepełnosprawnościami, osób powyżej 45. roku życia, osób z podstawowym wykształceniem, kobiet).

 

Otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej jest możliwe po złożeniu formularza rekrutacyjnego, odbyciu wymaganych przez dany program szkoleń, a następnie po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Większość programów wymaga, aby osoba ubiegająca się o dofinansowanie posiadała wkład własny w określonej wysokości. Konkretne wymagania zależą jednak od danego programu.

 

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy zawartej z odpowiednią instytucją. Kwota dofinansowania może wynosić przeciętnie od 20 do 40 tysięcy złotych. Dokładna kwota uzależniona jest jednak zawsze od konkretnego programu.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.