usługi - klienci indywidualni

Naruszenie dobrego imienia

Zajmujemy się:
  • kompleksową obsługą prawną w sprawach naruszeń dóbr osobistych – dobrego imienia i godności;
  • reprezentacją w sprawach o naruszenie dóbr osobistych naszych klientów zarówno na etapie przedprocesowym, jak i reprezentacją procesową, co obejmuje reprezentację przed sądami, a także sporządzanie pism procesowych, w tym pozwu;
  • reprezentacją procesową pozwanych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, co obejmuje reprezentację przed sądami, a także sporządzanie pism procesowych.
Naruszenie dobrego imienia

Potocznie naruszenie tego dobra osobistego nazywane jest zniesławieniem lub pomówieniem. Dochodzi do niego wówczas, gdy dana osoba przypisuje innej osobie zachowania lub cechy, które mają poniżyć ją w opinii innych ludzi lub doprowadzić do utraty zaufania w stosunku do niej. Może do tego dojść w materiale prasowym, na forum internetowym czy w bezpośredniej rozmowie z innymi ludźmi. Forma, w jakiej przekazane zostały informacje mające godzić w dobre imię konkretnej osoby nie ma tu znaczenia.

 

Ponadto, dobra osobiste mogą zostać naruszone także poprzez sformułowanie wypowiedzi mającej na celu znieważenie danej osoby. W tych przypadkach naruszone zostanie nie tyle jej dobre imię – wyobrażenie innych o danym człowieku, a jej wewnętrzna godność – wyobrażenie o sobie samym. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba zostanie obrażona. To, czy poprzez sformułowanie konkretnej wypowiedzi doszło do naruszenia dóbr osobistych będzie oceniane nie na podstawie subiektywnej opinii obrażonej osoby, ale przez analizę czy przeciętna, modelowa osoba znajdująca się na jej miejscu również zostałaby obrażona tą wypowiedzią.

 

Do naruszenia dobrego imienia najczęściej dochodzi poprzez:

 

  •  rozpowszechnianie w zakładzie pracy informacji dyskredytujących danego pracownika;
  • rozpowszechnianie informacji dotyczących zachowań danej osoby, które nie miały miejsca w rzeczywistości, a powodują poniżenie danej osoby w oczach innych ludzi;
  • publikację materiałów prasowych, dotyczących danej osoby, m.in.: w prasie ogólnopolskiej czy lokalnej, w radiu, w telewizji czy w Internecie.

 

Jeżeli doszło do naruszenia Twoich dóbr osobistych, masz możliwość dochodzenia od osoby, która się tego dopuściła zaprzestania bezprawnego zachowania oraz doprowadzenia do usunięcia wszelkich skutków jej działania, na przykład poprzez sprostowanie rozpowszechnianych na Twój temat, krzywdzących informacji. Możesz także domagać się zapłaty na Twoją rzecz odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.