usługi - klienci indywidualni

Odwołania od mandatów za wykroczenia drogowe

Zajmujemy się:
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie procedury dotyczącej przyjęcia oraz odmowy przyjęcia mandatu, a także w zakresie procedur sądowych po odmowie przyjęcia mandatu;
  • reprezentacją w sprawach związanych z wykroczeniami drogowymi przed sądami, co obejmuje także sporządzenie pism procesowych oraz udział w rozprawach;
  • sporządzaniem wniosków o odwołanie od przyjętego mandatu, a także reprezentacją w postępowaniu, spowodowanym złożeniem takiego wniosku.
Odwołania od mandatów za wykroczenia drogowe

Jeżeli dostałeś mandat za wykroczenie drogowe, możesz go przyjąć lub odmówić jego przyjęcia. W przypadku, gdy mandat drogowy nie został przez Ciebie przyjęty, Policja (lub inna służba, która chciała wystawić mandat) ma rok na skierowanie do sądu wniosku o ukaranie z adnotacją, że odmówiłeś przyjęcia mandatu. W takiej sytuacji to sąd będzie rozpatrywał, czy popełniłeś wykroczenie i jaka kara za popełnione przez Ciebie wykroczenie będzie odpowiednia. Sąd będzie się opierał na materiałach, które uzyskał od Policji, a także na Twoich wyjaśnieniach i wszystkich dowodach, które mu przedstawisz. Sąd może orzec karę wyższą niż ta, na którą opiewał mandat, taką samą lub niższą. Sąd może także dojść do wniosku, że wykroczenia w ogóle nie popełniłeś.

 

Inaczej kwestia odwołania wygląda w przypadku, gdy zdecydowałeś się przyjąć mandat. W takiej sytuacji Twoje możliwości odwołania się są bardzo ograniczone. Możesz złożyć odwołanie od przyjętego mandatu wówczas, gdy:

 

  • mandat został wystawiony za czyn, który w ogóle nie jest wykroczeniem;
  • mandat został wystawiony za czyn, który sądzony może być tylko przez sąd;
  • mandat został wystawiony, kiedy działałeś w obronie koniecznej lub stanie wyższej konieczności (na przykład przekroczyłeś prędkość jadąc z chorą osobą do szpitala, a pośpiech był uzasadniony);
  • mandat został wystawiony za czyn spowodowany Twoją chorobą psychiczną.

 

Trwają dyskusje nad rozszerzeniem katalogu tych przyczyn i możliwością odwołania od mandatu przyjętego na przykład w stresie.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.