usługi - klienci indywidualni

Niedozwolone postanowienia umowne. Klauzule abuzywne

Zajmujemy się:
  • reprezentacją klientów, zarówno wnoszących pozew, jak i pozwanych w sprawach dotyczących uznania danego postanowienia umownego za niedozwolone, co obejmuje reprezentację na rozprawach oraz sporządzanie pism procesowych;
  • udzielaniem wsparcia prawnego przy sporządzaniu wniosków do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie postanowień umownych za niezgodne z prawem, co obejmuje zarówno udzielanie pomocy w sporządzeniu wniosku, jak i reprezentację klientów w trakcie całego postępowania przed Prezesem UOKiK.
Niedozwolone postanowienia umowne. Klauzule abuzywne

W wielu sytuacjach, w których zawierasz umowy jesteś pozbawiony realnego wpływu na ich treść. Może tak być m.in. w przypadku umów z bankiem, deweloperem, operatorem sieci komórkowej, biurem podróży, instytucją ubezpieczeniową czy dostawcą mediów. Możliwość indywidualnego negocjowania umów z dużymi podmiotami jest znacznie ograniczona. Twoja decyzja sprowadza się wtedy wyłącznie do zaakceptowania lub odrzucenia warunków zaproponowanych przez kontrahenta. Jeśli jesteś konsumentem, przepisy chronią Cię w takich sytuacjach, uniemożliwiając przedsiębiorcy korzystanie z niedozwolonych klauzul umownych, które mogą negatywnie oddziaływać na Twoją sytuację.

 

Kiedy dostrzeżesz, że Twój kontrahent stosuje postanowienia skrajnie niekorzystne dla Twoich interesów, masz możliwość podjęcia konkretnych działań. Między innymi możesz wytoczyć przeciwko swojemu kontrahentowi sprawę przed sądem, w toku której będziesz się domagał, by sąd uznał, że kwestionowanie przez Ciebie postanowienie umowy jest postanowieniem niedozwolonym. Wówczas nie będzie ono miało w stosunku do Ciebie zastosowania pomimo, że zostało wpisane do umowy. Możesz także zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazując, że stosowane przez Twojego kontrahenta postanowienie umowne powinno zostać uznane za niedozwolone.

 

Pamiętaj, że Prezes Urzędu zbada to postanowienie w oderwaniu od Twojej sprawy, a w przypadku stwierdzenia, że narusza ono interesy konsumentów, zakaże przedsiębiorcy jego stosowania we wszystkich zawieranych przez tego przedsiębiorcę umowach.

 

W innej sytuacji, jeżeli to podmiot, z którym zawarłeś umowę pozwał Cię o jej wykonanie na podstawie postanowienia, które uznajesz za niedozwolone, możesz złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie niezgodności tego postanowienia z prawem. W uzasadnieniu wniosku musisz wskazać przyczyny, dla których kwestionujesz dane postanowienie.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.