usługi - klienci indywidualni

Wypadki przy pracy

Zajmujemy się:
  • doradztwem w sprawach związanych z wypadkami przy pracy;
  • reprezentowaniem klientów w postępowaniach przed organem rentowym, jak i w stosunku do pracodawcy – zarówno w przypadku odmowy zakwalifikowania danego zdarzenia jako wypadku przy pracy, jak i w sprawach związanych z konkretnymi roszczeniami pracownika względem pracodawcy. Reprezentacja sądowa obejmuje sporządzenie pism procesowych oraz reprezentację przed organem i przed sądem, na rozprawach i posiedzeniach.
Wypadki przy pracy

Żeby dane zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy, musi spełniać pewne, określone w przepisach prawa cechy. Musi to być zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, musi powodować uraz lub śmierć oraz musi pozostawać w związku z pracą.

 

Za zdarzenia pozostające w związku z pracą mogą zostać uznane zdarzenia:

 

  • do których doszło podczas wykonywania przez pracownika zwykłych czynności i poleceń pracodawcy lub jeśli do zdarzenia doszło w związku z tymi poleceniami/ czynnościami;
  • które nastąpiły, gdy pracownik realizował czynności na rzecz pracodawcy nawet, jeśli nie zostało mu wydane takie polecenie;
  • do których doszło w drodze do pracy, kiedy pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy.

 

Na równi z wypadkiem przy pracy są traktowane także zdarzenia, do których doszło, m.in. w czasie podróży służbowej, jeśli postępowanie pracownika, które spowodowało wypadek, było związane z pełnieniem powierzonych mu zadań, lub w czasie szkolenia z powszechnej samoobrony.

 

Pamiętaj, że jeśli uległeś wypadkowi masz prawo uczestniczyć w prowadzonym przez pracodawcę postępowaniu powypadkowym.

 

Jeśli uległeś wypadkowi, który został zakwalifikowany jako wypadek przy pracy i otrzymasz zwolnienie lekarskie, przysługuje Ci zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego. Jeśli w wyniku wypadku przy pracy stan Twojego zdrowia uległ długotrwałemu pogorszeniu, w zależności od rodzaju następstw wypadku, przysługuje Ci szereg świadczeń z ZUS, np. świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, czy renta z tytułu niezdolności do pracy.

 

Jeśli do wypadku doszło z winy pracodawcy, np. w wyniku niezachowania zasad BHP przy organizacji pracy czy nieprawidłowego zabezpieczenia miejsca pracy, w tym maszyn, możesz dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia za krzywdę lub renty.

 

Roszczeń mogą dochodzić także członkowie rodziny pracownika poszkodowanego wypadkiem.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.