usługi - klienci indywidualni

Podział majątku po rozwodzie

Zajmujemy się:
  • udzielaniem kompleksowej pomocy w postępowaniach o podział majątku wspólnego po rozwodzie;
  • reprezentacją klientów w toku postępowania sądowego o podział majątku, wraz ze sporządzeniem wniosku oraz innych pism procesowych;
  • w przypadku podziału majątku przed notariuszem – udzielaniem pomocy prawnej w negocjowaniu treści umowy, a także udzielaniem porad we wszystkich kwestiach związanych ze sprawą.
Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku wspólnego nie musi nastąpić łącznie z wydaniem wyroku rozwodowego. Majątek może pozostać niepodzielony jeszcze przez wiele lat. Najczęściej do podziału majątku wspólnego dochodzi jednak wkrótce po rozwodzie. Pozwala to na szybkie uporządkowanie spraw związanych z zakończeniem małżeństwa. Podział majątku wspólnego po rozwodzie może nastąpić polubownie – w wyniku zawarcia umowy przed notariuszem lub przed sądem – po przeprowadzeniu postępowania. Szybszym oraz rodzącym mniej konfliktów rozwiązaniem jest polubowne rozwiązanie sporu, poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Często w wyniku braku zgody małżonków taka możliwość nie wchodzi jednak w grę. Wtedy podziału majątku wspólnego może dokonać sąd. Sąd może podzielić majątek jednocześnie z orzeczeniem rozwodu, jednak tylko wówczas, gdy uzna, że postępowanie działowe będzie na tyle nieskomplikowane, że nie wpłynie na wydłużenie sprawy rozwodowej.

 

Składając wniosek o podział majątku wspólnego należy dokładnie wymienić wszystkie przedmioty wchodzące w jego skład: nieruchomości, samochody, ważniejsze przedmioty znajdujące się w domu lub mieszkaniu, wspólne pieniądze.

 

Sąd najczęściej w wyroku dzieli majątek wspólny po połowie. W wyjątkowych przypadkach sąd może ustalić, że jeden z małżonków otrzyma większą część majątku. Może się tak stać na przykład wówczas, gdy drugi z małżonków jest wyłącznie winny rozwodu, czy też gdy dopuścił się wyjątkowo negatywnego zachowania. Innym przypadkiem, w którym majątek może zostać nierówno podzielony jest sytuacja, w której małżonek, któremu sąd przyzna większą część majątku w znacznie większej mierze przyczynił się do jego zgromadzenia.

 

W przypadku braku porozumienia małżonków, sprawy dotyczące podziału majątku są jednymi z najbardziej zawiłych sporów. Wymagają dokładnej oceny, czy dany przedmiot lub nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego lub osobistego małżonków, wyceny tego przedmiotu, co wiąże się z zaangażowaniem biegłego, a także odpowiedniej argumentacji, która ma doprowadzić do przyznania danego przedmiotu konkretnemu małżonkowi.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.