usługi - klienci indywidualni

Zgoda sądu w sprawach dotyczących majątku dziecka

Zajmujemy się:
  • reprezentacją w sprawach dotyczących uzyskania zgody sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, co obejmuje reprezentację przed sądem oraz sporządzanie pism procesowych;
  • udzielaniem porad prawnych w sprawach związanych z zarządem majątkiem dziecka.
Zgoda sądu w sprawach dotyczących majątku dziecka

Nawet wówczas, gdy oboje rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej, nie mają oni możliwości podejmowania wszystkich decyzji dotyczących dziecka. Na podstawie obowiązujących przepisów, rodzice mogą swobodnie zarządzać majątkiem dziecka wyłącznie w mniej znaczących sprawach. Sprawy bardziej istotne – tak zwane sprawy przekraczające zwykły zarząd – mogą być załatwiane przez rodziców wyłącznie za zgodą sądu opiekuńczego.

 

Pojęcie spraw przekraczających zwykły zarząd jest bardzo niejasne. Zasadniczo, gdy dana czynność dotyczy bieżącego, codziennego zarządu majątkiem dziecka, nie wymaga ona zgody sądu. Kiedy jednak dana czynność naraża majątek dziecka na znaczne uszczuplenie, zgoda sądu będzie wymagana. Przykładami sytuacji, w których konieczne jest uzyskanie zgody sądu na dokonanie czynności w imieniu dziecka są: przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, zawarcie w imieniu dziecka ugody czy też wypłata z rachunku dziecka większej kwoty. Żeby ustalić, kiedy rodzice mogą podjąć daną czynność, a kiedy potrzebna jest im zgoda sądu, przydatna jest znajomość praktyki organów w tym zakresie.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.