usługi - klienci indywidualni

Alimenty

Zajmujemy się:
  • udzielaniem wsparcia prawnego w postępowaniach o ustalenie alimentów oraz o zmianę wysokości alimentów;
  • reprezentacją w toku postępowania o ustalenie alimentów oraz o zmianę wysokości alimentów, co obejmuje reprezentację w trakcie rozpraw i posiedzeń oraz sporządzanie pism procesowych;
  • udzielaniem wsparcia w dochodzeniu już zasądzonych alimentów: zarówno w postępowaniu przed sądem, jak i w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem, w tym reprezentacją w postępowaniach związanych z dochodzeniem alimentów, co obejmuje reprezentację w trakcie rozpraw i posiedzeń oraz sporządzanie pism procesowych.
Alimenty

Obowiązek alimentacyjny jest zobowiązaniem wobec dzieci oraz najbliższych członków rodziny. W praktyce najczęściej mamy do czynienia z obowiązkiem alimentacyjnym względem dzieci. Rodzic zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka aż do chwili, kiedy będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie.

 

Obowiązek płacenia alimentów na rzecz innych członków rodziny powstaje wówczas, gdy dana osoba znajduje się w niedostatku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pogorszenie sytuacji materialnej dotyczy byłego współmałżonka, a rozwód zostanie orzeczony z wyłącznej winy drugiego z małżonków. Wówczas małżonek wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa powinien łożyć na utrzymanie byłego małżonka, jeżeli rozwód spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji ekonomicznej, nawet jeśli nie spowodował niedostatku.

 

Aby można było skutecznie dochodzić alimentów, powinny one zostać stwierdzone wyrokiem sądowym. W pozwie o alimenty na rzecz dziecka powinieneś dokładnie wskazać potrzeby dziecka oraz, biorąc pod uwagę sytuację materialną drugiego rodzica dziecka, wyliczyć dokładną miesięczną kwotę alimentów, której się domagasz. W polskim prawie zasadą jest, że alimenty powinny być zasądzone w takiej wysokości, aby dziecko mogło się cieszyć standardem życia rodziców. Przy tym potrzeby dziecka powinny zostać zaspokojone. Sporządzając pozew należy brać pod uwagę oba te czynniki, tak aby wysokość dochodzonych alimentów była dostosowana do Twojego indywidualnego przypadku.

 

W przypadku, gdy alimenty na rzecz dziecka, na rzecz małżonka lub innego członka rodziny staną się, w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej lub sytuacji stron, niedostosowane do obecnych realiów, istnieje możliwość wystąpienia o zmianę wysokości alimentów.

 

Jeżeli osoba, od której zasądzono alimenty nie płaci ich w zasądzonej wysokości, istnieje możliwość dochodzenia należnych kwot z pomocą komornika, po uzyskaniu odpowiedniego tytułu sądowego. Ponadto, brak zapłaty alimentów może stanowić przestępstwo.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.