usługi - klienci indywidualni

Zasiedzenie

Zajmujemy się:
  • udzielaniem wsparcia w zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przedłożenia sądowi;
  • sporządzaniem wniosków o stwierdzenie zasiedzenia;
  • reprezentacją w postępowaniach o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości (działki lub mieszkania), a także zasiedzenia służebności.
Zasiedzenie

Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności nieruchomości lub służebności. Ma ono na celu usankcjonowanie realnego korzystania z nieruchomości w taki sposób, w jaki robi to właściciel, przez osobę, która formalnie nie jest właścicielem nieruchomości. Do zasiedzenia dochodzi wówczas, gdy dana osoba korzysta z nieruchomości tak jak właściciel – tj. włada całością nieruchomości, przeprowadza remonty, utrzymuje ją, opłaca rachunki. Jeżeli ten stan utrzymuje się przez okres 20 lub 30 lat (w zależności od tego, czy dana osoba jest w dobrej lub złej wierze), automatycznie, z mocy prawa dochodzi do zasiedzenia.

 

To, czy doszło do zasiedzenia stwierdza sąd. Nie ma innej możliwości stwierdzenia zasiedzenia. W postępowaniu przed sądem trzeba wykazać spełnienie przesłanek zasiedzenia, w tym zwłaszcza to, że osoba, która twierdzi, że zasiedziała daną nieruchomość, władała nią jak właściciel przez okres wymagany przez prawo.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.