usługi - klienci indywidualni

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Zajmujemy się:
  • doradztwem w sprawach, w których pracownik chce rozwiązać umowę o pracę, obejmującym ocenę, jaki tryb rozwiązania umowy powinien zostać zastosowany w okolicznościach konkretnej sprawy;
  • opracowywaniem dokumentów niezbędnych do rozwiązania umowy o pracę;
  • reprezentowaniem pracowników w sporach z pracodawcami powstałych w związku z rozwiązaniem umowy z inicjatywy pracownika, co obejmuje reprezentację w trakcie rozpraw i posiedzeń oraz sporządzenie pism procesowych.
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Uprawnienie do podjęcia decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę nie jest zarezerwowane wyłącznie dla pracodawcy. Również Ty, jako pracownik, możesz:

 

  • wystąpić z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron;
  • złożyć pracodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
  • złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli:
    – pomimo wydania w stosunku do Ciebie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że praca na danym stanowisku ma szkodliwy wpływ na Twoje zdrowie, we wskazanym w orzeczeniu terminie nie zostałeś przeniesiony do innej pracy, odpowiedniej ze względu na Twój stan zdrowia i kwalifikacje;
    – pracodawca dopuścił się wobec Ciebie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków.

 

Pamiętaj, że w sytuacji, w której do rozwiązania umowy doszło ze względu na ciężkie naruszenie przez pracodawcę jego obowiązków względem Ciebie, w związku z rozwiązaniem umowy przysługuje Ci odszkodowanie.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.