usługi - klienci indywidualni

Wnioski o interpretacje podatkowe

Zajmujemy się:
  • sporządzaniem wniosków o interpretacje indywidualne oraz reprezentacją w postępowaniu przed organem w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, co obejmuje sporządzenie pism w sprawie i utrzymywanie z organem korespondencji dotyczącej konkretnej sprawy;
  • reprezentacją w postępowaniach przed sądem administracyjnym, w sprawach o uchylenie wydanej przez organ interpretacji indywidualnej, co obejmuje sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację przed sądami.
Wnioski o interpretacje podatkowe

Jeżeli nie jesteś pewien swoich obowiązków podatkowych w konkretnym przypadku i chciałbyś uzyskać urzędowe potwierdzenie, że Twoja interpretacja przepisów jest słuszna, możesz wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową. We wniosku należy dokładnie opisać sytuację, z którą związany może być obowiązek podatkowy oraz należy przedstawić organowi konkretne pytanie, na które poszukuje się odpowiedzi.

 

Organ wyda interpretację, w której stwierdzi, czy Twoje stanowisko jest prawidłowe, czy też nie. Interpretacja ta będzie dla organów podatkowych wiążąca. Oznacza to, że w przypadku, gdy zastosujesz się do interpretacji, żaden organ nie może wyciągnąć wobec Ciebie negatywnych konsekwencji – jeżeli stan faktyczny w rzeczywistości był zgodny z opisanym we wniosku o interpretację. Dlatego tak ważne jest, by wniosek o interpretację napisany był możliwie precyzyjnie, z dokładnym opisem wszystkich istotnych pod kątem przepisów podatkowych aspektów.

 

Jeżeli nie zgodzisz się ze sporządzoną przez organ interpretacją indywidualną, masz możliwość zaskarżenia jej do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.