usługi - klienci indywidualni

Uzyskanie i sprostowanie świadectwa pracy

Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem wniosków o sprostowanie świadectwa pracy i kontaktami z pracodawcą w tej sprawie;
  • przygotowaniem pozwów o wydanie świadectwa pracy, a także reprezentacją w toku postępowania o wydanie świadectwa pracy, która obejmuje reprezentację na rozprawach i posiedzeniach oraz sporządzenie pism procesowych;
  • reprezentacją w sprawach o odszkodowanie w związku z niewydaniem lub wydaniem błędnego świadectwa pracy, co obejmuje reprezentację przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych.
Uzyskanie i sprostowanie świadectwa pracy

W związku z zakończeniem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi prawidłowego świadectwa pracy. Jeśli w Twoim przypadku nie zostało ono wydane lub zostało wydane, ale jest niepełne lub zawiera nieprawidłowe dane, masz prawo, aby zwrócić się do pracodawcy z żądaniem naprawienia tych uchybień.

 

Pamiętaj, że świadectwo pracy jest potrzebne m.in. do ustalenia stażu ubezpieczeniowego w ZUS czy ubiegania się o emeryturę. Świadectwo pracy będzie potrzebne również wówczas, gdy chcesz uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w Urzędzie Pracy, a gdy podejmiesz kolejne zatrudnienie – do tego, aby ustalić wymiar przysługującego Ci urlopu wypoczynkowego u kolejnego pracodawcy.

 

Pamiętaj też, że termin do złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy, jak i pozwu o zobowiązanie pracodawcy do jego wydania jest ograniczony.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.