usługi - klienci indywidualni

Wtargnięcie do mieszkania

Zajmujemy się:
  • kompleksową obsługą prawną w sprawach naruszeń dóbr osobistych związanych z wtargnięciem do mieszkania;
  • reprezentacją w sprawach o naruszenie dóbr osobistych naszych klientów zarówno na etapie przedprocesowym, jak i reprezentacją procesową, co obejmuje reprezentację przed sądami, a także sporządzanie pism procesowych, w tym pozwu;
  • reprezentacją procesową pozwanych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, co obejmuje reprezentację przed sądami, a także sporządzanie pism procesowych.
Wtargnięcie do mieszkania

Wtargnięcie do mieszkania może polegać na wejściu danej osoby do Twojego mieszkania bez Twojej zgody lub na odmowie jego opuszczenia, pomimo Twojego wyraźnego nakazu.

 

Jednym z częstszych przypadków wtargnięcia do mieszkania jest sytuacja, w której wynajmujący wchodzi do mieszkania bez zgody najemcy. Należy pamiętać, że jeżeli właściciel mieszkania oddał je w najem pomimo, że nadal pozostaje jego właścicielem, nie ma prawa do swobodnego wchodzenia do mieszkania lub zmieniania w nim zamków. Takie zachowanie stanowi naruszenie dóbr osobistych najemcy. Jest to także przestępstwo.

 

Wtargnięcie do mieszkania dotyczy nie tylko przypadków wejścia do budynku, ale dotyczy także sytuacji, w których doszło do wtargnięcia na ogrodzone podwórko.

 

Do naruszenia tego dobra osobistego może dojść nie tylko poprzez fizyczne wejście na teren mieszkania lub podwórka, ale także poprzez inną ingerencję w swobodę korzystania z domu, na przykład poprzez:

 

  • założenie podsłuchu w mieszkaniu lub domu innej osoby, bez jej wiedzy i zgody;
  • założenie monitoringu w mieszkaniu lub domu innej osoby, bez jej wiedzy i zgody;
  • utrudnianie dostępu do mieszkania lub utrudnianie korzystania z niego.

 

Jeżeli doszło do naruszenia Twoich dóbr osobistych, masz możliwość dochodzenia od osoby, która się tego dopuściła zaprzestania bezprawnego zachowania oraz doprowadzenia do usunięcia wszelkich skutków jej działania. Możesz także domagać się zapłaty na Twoją rzecz odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.